Make your own free website on Tripod.com

Ddim ar gael

 

Trwy y mwg- bron a drysu a'r holl swn, cyd-ddigwyddiad llwyr bod yma yr un pryd, fel hyn ma'i dwi'n cytuno i rhannu'r bai, rhaid derbyn nod rhai pethau'n gorfod bod.

A weithiau wrth i mi edryvh ar dy wyneb, dwi'm yn saff os dwi'n mynd ta dod, a weithiau wrth i mi sbion y drych dwi'm yn nabod fy hun.

Cuddio'r graith-ma rhaid bo'r gwin yn gwneud ei waith, sut deimlad di o bod allan o dy ben? Ti ar y brig-ac allai'i'm bod yn is, ond o leia dwi'n fodlon talu'r pris.

A weithiau ydwi'n teiml fel y gallai'm cario mlaen dim mwy, a weithiau ydwi'n fel dwi'n taro mhen yn erbyn wal.

Chos ti ddim ar gael-hei!-ar gael, ti fel y wennol yn difalnnu tua'r haul, mi wn yn iawn-hei!-fod dy law, fel y wennol ddim ar gael.

Di dysgu'r wers o sut i fod yn unrhywbeth, ac wedyn ti di droi o ar ei ben, yn aer' bach ma'r holl beth yn troi yn strach, dwi'm angen cael y cyfrifoldeb ma.

A weithiau yn dy gwni fyddai'n teimlo mod i'n cerdded ar y dwr, a weithiau ydwi'n teimlo bo' pethau'n mynd o ddrwg i waeth- chos ti ddim ar gael.

 

yn ol