Make your own free website on Tripod.com

Helpwch Fi

 

Gorwedd yma tyfu ngwallt, ffeindio'r holl peth braidd yn strach, all rhywun gymryd drosodd am y tro, mae'na wyneb ar y teledu, yn fatgoffa i fod pob dim yn ddu, ac i ddisgwyl cawodydd trwm rhwng y glaw.

Oh! helpwch fi-dwi'n wan.

Mae'na rhywyn yn y papur bro, di penderfynu mynd am dro, di anghofio cloi y drws ar ei ol, ac os oes bachgen yn ein plith, sy'n caru'r deryn mwy na'r nyth, sa fo'n fodlon dod ymlaen i roi ei farn.

Oh! helpwch fi-dwi'n wan.

A mae'r dyn sy'n gyrru'r lorri laeth, yn dweud fod pethau'n mynd yn waeth, does na'm synnwyr yn y dreth, a mae'r dyn sy'n gyrru'r wagan lo, yn dweud fod cymru'n mynd o'i cho', does na'm ffordd i fynd i'r bar, dos na'm lle i barcio'r car.

Oh! helpwch fi-dwi'n wan.

 

yn ol