Make your own free website on Tripod.com

Dwi'n Amau Dim

 

Mae'r haul yn twynnu arna'i mwy na rioed y dyddiau hyn, a'r wawr di mynd yn rhywbeth werth ei weld, mae geiriau'r proffwyd unig na yn aros yn fy mhen, creda di yn dy hun ac eidi yn eithaf pell. 

A'r ffordd dwi'n teimlo nawr, dwi'n amau dim.

Mae rhagruth yr awdurdod ma yn dal i nghorddi i, er nawr allai eto codi mhen, dwi'n cofio'r geiriau diwethaf a siaradwyd gan fy nhaid, machgen i y tro ma ti di glanio ar dy draed.

A'r ffordd dwi'n teimlo nawr dwi'n amau dim/

Oh! A eith hi'n well na hyn, dwi'n amau dim!

 

yn ol