Make your own free website on Tripod.com

Un Wennol

 

Disgwyl i'r ffon na ganu, disgwyl glywed ganddi, tybed ydi'r system lawr, neu problem ar y lein.

Dim ond wyth o'r gloch di, di'm yn teimlo felly, dwi'n teimlo mod i'n eistedd ma, ers pymtheg awr neu fwy.

Tybed ydwi'n mynd a hyn rhy bell, ydwi'n cymryd rhybeth bach i fod yn rywbeth gwell.

Dim ond un wennol, oedd hi'n y pen draw, peryg geith fy mreuddwyd i i sathru yn y baw, dim ond un wennol yn unig fel y fi, dwi'n gofyn gormod iddi ddod a'r gwanwyn efo hi.

Felly be na'i ond anadlu, a thrio'i gwneud hi drwy y dydd, efallai fory daw na reswm i gario mlaen, ond mwy na thebyg fyddai'n gan waith gwaeth.

 

yn ol