Cerddoriaeth

@.com

 

 (1998)

1. MAE'CH ANGEN CHI
2. DDIM AR GAEL
3. RHWNG BETHLEHEM A'R GROES
4. TAWEL FAN
5. Y GWENWYN YN FY NGWAED
6. HELPWCH FI
7. THE STREETS OF BETHESDA
8. DROS FOROEDD GWYLLT
9. UN WENNOL
10. OES RHAID I'R WERS BARHAU?
11. CARIAD AUR
12. DWI'N AMAU DIM

 

Recordwyd y caneuon yn stiwdio Bryn Derwen Bethesda, rhwng Ebrill a Medi '98 gan y band.

 

Hefyd mae yna ddau album arall,

Da Di'r Hogia

Cynffon (1992)

Cafodd y ddau o'r album's yma ei rhyddhau ar label ei hunain.

 

HWRE!!!!!!!!!! Ma'r single newydd allan gan Celt, Ma'r single yn angenrheidiol i PAWB sy'n licio music Celt! Mae yna dri can newydd ar y CD sef, 

1. Telegysyllta

2. Stop Eject

3. Paid a Dechra

 

Ma'r tri can yn ardderchog, CERWCH I BRYNU Y SINGLE O SIOP CYMRAEG YM MANGOR! 3.49

Hefyd diolch i Dewi Gwyn dwi wedi ffeindio allan fod Celt wedi rhydhau caset ar labal "Casetiau Huw" yn yr 80au, pan ddechreuodd y band.

 

 

yn ol